Historia współpracy Bluecare
z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim

Dział Logistyczny Szpitala Bródnowskiego stara się na bieżąco rozwijać jakość techniczną i infrastrukturalną szpitala. To stało się powodem rozpoczęcia naszej współpracy, której podstawową inicjatywę stanowi chęć zapewnienia najwyższej jakości wody Pacjentom oraz Zespołowi Szpitala.

Przedstawiciele Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego wraz z ekspertem Bluecare,

Współpracujemy od 2018 roku i wiele dobrego udało się zrobić przez te lata…

Początkowo wdrożony został nowoczesny system uzdatniania wody – technologię dozowania jonów srebra i miedzi – co pozwoliło na uzyskanie znakomitych efektów.

Współpraca jest kontynuowana na bieżąco poprzez okresowe konserwacje systemów, regularne badanie jakości wody oraz monitorowanie instalacji wodnych w formie online.

Już po zamontowaniu pierwszego urządzenia w jednej ze stref szpitala natychmiast zaobserwowano pozytywne rezultaty. Jednak system i konserwacja to nie wszystko.

Równocześnie z eksploatacją urządzenia wdrożono w szpitalu dodatkowe procedury, jak np. płukanie instalacji c.w.u. przez personel sprzątający czy eliminację końców instalacji.

Obserwując rezultaty, szpital zdecydował się na wdrożenie kolejnych urządzeń w pozostałych strefach, jak również w Śródmiejskim Centrum Klinicznym znajdującym się w centrum Warszawy.

Budynek Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Wdrożenie technologii dozowania jonów srebra i miedzi zagwarantowało szpitalowi czystą i bezpieczną wodę, która jest wolna od wszelkich bakterii i wirusów.

Efekty są bardzo zadowalające, a jakość wody w szpitalu optymalna. Dowodem jest również list referencyjny otrzymany od samego Pana Wiesława Malickiego – Wiceprezesa Zarządu MSB. Kluczową częścią listu jest ostatnie zdanie oddające meritum:

„…W rezultacie tych działań otrzymaliśmy bardzo zadowalające efekty i z pełną świadomością możemy polecić system Bifipro oraz rekomendować firmę BlueCare jako rzetelnego i sumiennego usługodawcę.

Dalsza współpraca

Od momentu uzyskania pozytywnej referencji współpraca między szpitalem, a BlueCare znacząco się rozwinęła.

Obecnie kontrolujemy jakość wody w szpitalu poprzez comiesięczne badania wody, w tym na obecność bakterii Legionella. Wszystkie badania są przez nas analizowane, a Zespół techniczny szpitala ma łatwą możliwość generowania raportów za pomocą swojego konta w Panelu Klienta.

W 2022 roku specjaliści BlueCare wykonali w szpitalu ocenę ryzyka dla wewnętrznych systemów wodociągowych, co miało na celu identyfikacje ewentualnych dodatkowych elementów, mogących potencjalnie mieć wpływ na jakość wody w budynku.

Innowacyjnie i nowocześnie – szpital XXI wieku

Cały proces wkracza na nowe tory, nie tylko nowe systemy oraz kontrola i konserwacja, ale również nowe rozwiązania — inteligentne sensory, które pozwalają na monitoring instalacji online w celu optymalizacji harmonogramu płukań.

Zapewnij dostęp do bezpiecznej i czystej wody w Twoim budynku!

Zaufaj naszemu doświadczeniu i dołącz do grona kilkudziesięciu placówek, które gwarantują najwyższą jakość wody użytkowej.

Historie sukcesów

Poznaj inne historie wspieranych przez nas obiektów:

Znakomity przykład tego, w jaki sposób można poprawić jakość wody bez wdrażania kosztownych rozwiązań.