Historia współpracy z Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku
w Białymstoku

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku kładzie silny nacisk na bezpieczeństwo i komfort swoich młodych pacjentów. Jednym z istotnych elementów tej strategii jest zapewnienie dzieciom i personelowi bezpiecznego środowiska, w którym pacjenci są leczeni. Z tego powodu dużą uwagę poświęca między innymi jakości wody dostępnej w budynku szpitala.

szpital udsk współpraca za Bluecare w zwalczaniu legioinelli

Od wielu lat w szpitalu są wdrażane metody, które pozwalają na poprawę jakości wody. Przed kwietniem 2019 roku szpital stosował technologię oczyszczania wody z użyciem dwutlenku chloru, który w tamtym czasie był powszechnie wykorzystywanym rozwiązaniem. Kiedy jednak na rynku pojawiła się nowa metoda dezynfekcji wody przy pomocy jonów srebra i miedzi, szybko podjęto decyzję o wymianie urządzenia na bardziej nowoczesne.

Instalacja generatora jonów srebra i miedzi

W kwietniu 2019 roku szpital zainstalował generator jonów srebra i miedzi. Metoda ta zamiast środków chemicznych bazujących na chlorze wykorzystuje elektrody z czystego srebra i miedzi, które emitują do wody bakteriobójcze jony tych metali. Decyzja o zastosowaniu nowej metody miała nie tylko przyczynić się do poprawy jakości wody. Inwestycja ta miała pozwolić na uzyskanie znaczących oszczędności, ponieważ pozwoliła na obniżenie temperatury wody, co wiązało się z niższymi kosztami ogrzewania jej. Metoda jonizacji jest również mniej agresywna, dzięki czemu postępująca korozja przewodów instalacji wodnej została zatrzymana.

generator srebra i miedzi do usuwania Legionelli zamontowany w UDSK w Białymstoku

Monitoring urządzeń umożliwia pozyskiwanie danych, które pozwalają podejmować lepsze decyzje przynoszące wymierne korzyści i oszczędności.

Efekty i korzyści

Technologia jonizacji przyniosła oczekiwane rezultaty. Systematycznie wykonywane badania wykazują, że woda jest bezpieczna i wolna od bakterii takich jak Legionella. To nie koniec korzyści, jakie uzyskał Szpital w wyniku współpracy z BlueCare. Dodatkowo Szpital:

  • poprawił jakoś wody, dzięki usunięciu biofilmu bakteryjnego z instalacji wodociągowej,
  • ograniczył koszty ogrzewania wody, dzięki obniżeniu jej temperatury (około 20.000 zł rocznie),
  • ograniczył koszty związane z obsługą systemu dezynfekcji wody, ponieważ generator nie wymaga zaangażowania personelu Szpitala,
  • ograniczył dodatkowe koszty związane z eksploatacją, dzięki przedłużonej 10-letniej gwarancji.

“O skuteczności technologii świadczą wyniki regularnie wykonywanych badań ”.

Po 5 latach współpracy

W 2024 roku współpraca między Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku a BlueCare nadal się rozwija. Opiekun techniczny placówki, Krzysztof Potaczek dba o prawidłową pracę urządzenia. W przypadku drobnych awarii naprawy są wykonywane błyskawicznie, aby nie miały one wpływu na jakość wody dostępnej dla pacjentów. Jednocześnie zespół BlueCare regularnie udziela porad i konsultacji w zakresie bezpieczeństwa wodnego, co stanowi istotne wsparcie dla działu technicznego szpitala i pozwala na dokonywanie bardziej trafnych decyzji inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Zapewnij dostęp do bezpiecznej i czystej wody w Twoim budynku!

Zaufaj naszemu doświadczeniu i dołącz do grona kilkudziesięciu placówek, które gwarantują najwyższą jakość wody użytkowej.

Historie sukcesów

Poznaj inne historie wspieranych przez nas obiektów:

Jest to jeden z największych warszawskich szpitali. Współpraca z BlueCare rozpoczęła się w 2018 roku…

Znakomity przykład tego, w jaki sposób można poprawić jakość wody bez wdrażania kosztownych rozwiązań.

uniwersyteckie centrum kliniczne w warszawie zabezpiecza instalację przed legionella z blucare

Bardzo atrakcyjny model wynajmu urządzeń pozwolił na przetestowanie technologii bez konieczności wcześniejszego zakupu.