Bakterie Legionella – najważniejsze informacje

Bakterie Legionella według Światowej Organizacji Zdrowia są najbardziej niebezpiecznym dla ludzi drobnoustrojem przenoszonym przez wodę. W tym miejscu dowiesz się, gdzie występują, jakie choroby powodują oraz jak się przed nimi chronić.

Co to jest Legionella?

Bakterie z rodzaju Legionella to drobnoustroje, które mogą wywołać niebezpieczne zapalenie płuc. Występują głównie w wodzie, w tym w sztucznych systemach wodnych. Duże ilości Legionelli są obecne między innymi w instalacjach wodnych w budynkach. 

Bakterie rozwijają się w tzw. biofilmie, przez co trudno jest je usunąć po skolonizowaniu instalacji wodociągowej. Biofilm z Legionellą może także powstać w warunkach domowych, np. na sitku napowietrzacza na kran.

Najlepsze warunki dla Legionelli stwarza woda o temperaturze 30-40°C. Sprawia to, że często namnaża się w nieprawidłowo działających instalacjach ciepłej wody użytkowej.

Biofilm z bakteriami Legionella na napowietrzaczu na kran.
Lekarka badająca pacjentkę z podejrzeniem choroby wywołanej bakteriam Legionella.

Jakie choroby wywołuje Legionella?

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje legionellozy, czyli nazwy choroby wywołanej przez pałeczki Legionelli:

gorączka Pontiac,

legionellozowe zapalenie płuc.

 
Do infekcji dochodzi poprzez wdychanie aerozolu wodnego, w których znajdują się bakterie, np. podczas brania prysznica. Szczególnie narażone na zakażenie są dzieci, osoby starsze oraz osłabione przez inne dolegliwości.

Istnieje wiele gatunków Legionelli, jednak najbardziej niebezpiecznym dla ludzi jest bakteria Legionella pneumophila.

Gdzie Legionella stanowi zagrożenie?

Legionella jest niebezpieczna dla ludzi szczególnie wtedy, gdy występuje się w sztucznych systemach wodociągowych. Woda jest tam przechowywana lub używana w warunkach sprzyjających jej rozwojowi.

to między innymi: 

zbiorniki magazynujące wodę,

przewody transportujące wodę,

chłodnie kominowe.

Kontakt z bakteriami pochodzących z tego typu źródeł, zwłaszcza w postaci aerozoli wodnych, może doprowadzić do zakażenia.

Instalacja wodna w budynku jako potencjalne miejsce występowana Legionelli.
Korozja w przewodach rur instalacji wodnej jako czynnik sprzyjający namnażaniu Legionelli.

Czynniki sprzyjające rozwojowi Legionelli

Wyróżnia się kilka czynników zwiększających ryzyko wystąpienia i namnożenia Legionelli.

Należą do nich m.in.:

temperatura wody od 20°C do 50°C,

obecność biofilmu (błony biologicznej),

korozja elementów instalacji,  

zastoiny wody i brak regularnej cyrkulacji wody,

obecność innych mikroorganizmów.

Dowiedz się więcej o Legionelli

Zachęcamy do przeczytania eksperckich artykułów, w których znajdziesz odpowiedzi na istotne pytania związane z Legionellą.

Bartosz Korwin

Są 2 rodzaje Legionellozy. Pierwsza z nich to Gorączka Pontiac, a druga to zapalenie płuc.

Jakub Siudyła

Do zakażenia najczęściej dochodzi poprzed wdychanie skażonego areozolu wodnego.

Jakub Siudyła

Legionella Pnaumophila tak samo jak inne bakterie mogą rozwijać się w biofilmie.

Krzysztof Potaczek

Najczęściej bakterie Legionella można wykryć w instalacji ciepłej wody użytkowej.

Jakub Siudyła

Temperatura wody to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rozwój Legionelli.