Bakterie Legionella w budynkach

Zapobieganie rozwojowi bakterii Legionella jest obowiązkiem każdego, kto odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie danego obiektu. Obecność Legionelli stanowi bowiem poważne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników wody, którego nie można lekceważyć. Dowiedz się, w których budynkach najczęściej dochodzi do rozwoju tej niebezpiecznej bakterii.

Co sprzyja rozwojowi Legionelli w budynkach?

Nieodpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem wodnym w budynkach sprawia, że ryzyko epidemii legionellozy może być bardzo wysokie. Do czynników, które w szczególności sprzyjają skażeniu bakteriami Legionella należą:

stagnacja wody: Legionella może namnażać się w szybkim tempie, jeśli woda zalega przez dłuższy czas w rurach instalacji lub zbiornikach wodnych danego budynku.

wiek budynku: starsze budynki mogą posiadać wiekowe systemy wodne, które są bardziej podatne na obecność bakterii Legionella.

rozległość instalacji: im większe i bardziej rozbudowane instalacje wodne w obiekcie, tym większe zagrożenie wystąpienia skażenia bakteryjnego.

Bakterie Legionella w wodzie.

W jakich budynkach najczęściej
występuje Legionella?

Wyróżnia się kilka typów budynków, w których najczęściej dochodzi do epidemii wywołanych obecnością bakterii Legionella w wodzie. Należą do nich:

Domy opieki dla osób starszych

Baseny i obiekty sportowe

Budynki użyteczności publicznej

Bakterie Legionella w hotelu.
Bakterie Legionella w szpitalu.

Jak dochodzi do zakażenia Legionellą w budynkach?

Pojawienie się Legionelli

Do rozwoju bakterii w systemach wodnych budynków doprowadzają różne czynniki, np. obecność biofilmu, temperatura wody, czy też stan budynku i instalacji. 

Warunki sprzyjające namnażaniu bakterii

Legionella rozwija się najlepiej w budynkach o dużych, złożonych systemach wodnych, które nie są odpowiednio konserwowane.

Rozprzestrzenianie Legionelli

Woda skażona bakteriami może być rozpylona w formie aerozolu przez urządzenia takie jak słuchawki prysznicowe, wieże chłodnicze, czy też klimatyzacje. 

Ryzyko zakażenia legionellozą

Ludzie mogą zachorować na legionellozę w przypadku, gdy woda zawierająca bakterie przedostanie się do górnych dróg oddechowych.

Chcesz uniknąć skażenia Legionellą w Twoim budynku?

Pomożemy Ci wdrożyć odpowiednie rozwiązanie, bez niepotrzebnych i drogich inwestycji. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą ds. bezpieczeństwa wodnego!