Czyszczenie i dezynfekcja chemiczna instalacji wodnych

Pogorszona jakość wody w budynku może świadczyć o występowaniu osadów i zanieczyszczeń w przewodach i zbiornikach instalacji wodociągowej. Jednym ze sposobów na ich usunięcie jest wykorzystanie specjalnie dobranych środków chemicznych. Dowiedz się, na czym polega proces dezynfekcji.

Proces dezynfekcji chemicznej przeprowadzany przez eksperta.

Dezynfekcja chemiczna przewodów instalacji wodnych

Czasami przewody doprowadzające wodę do poszczególnych kranów i prysznicy są zanieczyszczone biofilmem, w którym rozwijają się niebezpieczne bakterie. Żeby je usunąć można zastosować odpowiednio dobrane środki chemiczne, które zlikwidują bakterie.

Jest to metoda, która nie generuje znaczących kosztów oraz daje natychmiastowe efekty. Warto się na nią zdecydować, kiedy chcemy szybko zagwarantować użytkownikom bezpieczną wodę.

Czyszczenie chemiczne zbiorników na wodę

Zbiorniki magazynujące wodę powinny być regularnie czyszczone w celu usunięcia z nich osadów, w których mogą rozwijać się niebezpieczne bakterie.

Żeby zachować odpowiednią jakość wody i uchronić się przed bakteriami Legionella należy wykonać czyszczenia zbiorników przynajmniej 1 raz w roku.

Jak przebiega proces dezynfekcji chemicznej instalacji?

1. Podłączenie urządzenia

Jednorazowo podłącza się urządzenia na początku instalacji, które dozuje do wody odpowiednio dobrane środki chemiczne.

2. Płukanie z powietrzem

Żeby usunąć osady z instalacji wodnej, przewody są płukane mieszanką wody i sprężonego powietrza.

3. Dezynfekcja

Do instalacji jest wprowadzona woda ze środkiem chemicznym, który usuwa z niej wszelkie drobnoustroje.

4. Ponowne płukanie

Po kilku godzinach należy ponownie przepłukać instalację świeżą wodą, aż do usunięcia pozostałości po środkach chemicznych.

Cennik

Koszt dezynfekcji chemicznej zależy od kilku czynników, które wpływają na przewidywany nakład pracy w trakcie procesu oraz przy sporządzaniu dokumentacji. Należą do nich:

  • wielkość obiektu,
  • obecność zbiorników wodnych,
  • rozleglość sieci ciepłej wody użytkowej,
  • ilość stref przygotowania ciepłej wody,
  • stopień zanieczyszczenia instalacji.

Po zakończonym procesie przewidujemy możliwość wykonania badania jakościowego wody oraz wystawienia zaświadczenia o przeprowadzeniu dezynfekcji chemicznej w Twoim budynku.

Dezynfekcja i czyszczenie chemiczne instalacji

od 1 900 zł

Co wchodzi w skład usługi?

napełnienie instalacji i zbiornika (jeśli występuje) środkiem dezynfekującym 

kontrola stężeń środków chemicznych w punktach czerpalnych

usunięcie dezynfektantów z instalacji i zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody

konsultacje i wsparcie specjalisty ds. bezpieczeństwa wodnego 

Zadbaj o stan instalacji wodnej w Twoim budynku!

Zleć wykonanie dezynfekcji chemicznej i zagwarantuj czystą wodę w budynku. To rozwiązanie, które natychmiastowo zapewni dostęp do bezpiecznej wody.