Czyszczenie i dezynfekcja chemiczna instalacji wodnych

Pogorszona jakość wody w budynku może świadczyć o występowaniu osadów w przewodach i zbiornikach instalacji wodociągowej. Jednym ze sposobów na ich usunięcie jest wykorzystanie specjalnie dobranych środków chemicznych.

Czyszczenie chemiczne zbiorników na wodę

Zbiorniki magazynujące wodę powinny być regularnie czyszczone w celu usunięcia z nich osadów, w których mogą rozwijać się niebezpieczne bakterie.

Żeby zachować odpowiednią jakość wody i uchronić się przed bakteriami Legionella należy wykonać czyszczenia zbiorników przynajmniej 1 raz w roku.

Dezynfekcja chemiczna przewodów instalacji wodnych

Czasami przewody doprowadzające wodę do poszczególnych kranów i prysznicy są zanieczyszczone biofilmem, w którym rozwijają się niebezpieczne bakterie. Żeby je usunąć można zastosować odpowiednio dobrane środki chemiczne, które zlikwidują bakterie.

Jest to metoda, która nie generuje znaczących kosztów oraz daje natychmiastowe efekty. Warto się na nią zdecydować, kiedy chcemy szybko zagwarantować użytkownikom bezpieczną wodę.

Jak przebiega proces dezynfekcji chemicznej instalacji?

1. Podłączenie urządzenia

Jednorazowo podłącza się urządzenia na początku instalacji, które dozuje do wody odpowiednio dobrane środki chemiczne.

2. Płukanie punktów czerpalnych

Aby substancja chemiczna dotarła do wszystkich fragmentów instalacji, należy dokładnie przepłukać wszystkie punkty czerpalne.

3. Odłączenie urządzenia

Po odczekaniu kilkudziesięciu minut od początku dozowania środków chemicznych, urządzenie zostaje odłączone.

4. Ponowne płukanie

Należy wykonaniu procesu należy ponownie przepłukać instalację świeżą wodą, aż do usunięcia pozostałości po środkach chemicznych.

Zadbaj o stan instalacji wodnej w Twoim budynku!

Zleć wykonanie dezynfekcji chemicznej i zagwarantuj czystą wodę w budynku. To rozwiązanie, które natychmiastowo zapewni dostęp do bezpiecznej wody.