Czyszczenie i dezynfekcja chemiczna instalacji wodnych

Pogorszona jakość wody w budynku może świadczyć o występowaniu osadów i zanieczyszczeń biologicznych w przewodach i zbiornikach instalacji wodociągowej. Jednym ze sposobów na ich usunięcie jest wykorzystanie specjalnie dobranych środków chemicznych. Dowiedz się, na czym polega proces dezynfekcji.

Proces dezynfekcji chemicznej przeprowadzany przez eksperta.

Dezynfekcja chemiczna przewodów instalacji wodnych

Czasami przewody doprowadzające wodę do poszczególnych kranów i prysznicy są zanieczyszczone biofilmem, w którym rozwijają się niebezpieczne bakterie. Żeby je skutecznie usunąć stosujemy nadtlenek wodoru (H2O2), który skutecznie dezynfekuje instalacje.

Jest to metoda, która nie generuje znaczących kosztów oraz daje natychmiastowe efekty. Warto się na nią zdecydować, kiedy chcemy szybko zagwarantować użytkownikom bezpieczną wodę.

Na czym polega dezynfekcja szokowa

Szokowa dezynfekcja chemiczna jest wykonywana przez doświadczony zespół pod okiem inżyniera sanitarnego i trwa kilka do kilkunastu godzin.

Po wykonaniu montażu urządzenia dozującego środek chemiczny jest rozprowadzony po całej instalacji. Czas kontaktu trwa od 2 do 12 godzin, w zależności od warunków i wymagań. Następnie chemia i zanieczyszczenia są wypłukane, co potwierdzają wykonywane na miejscu testy. 

Jak przebiega proces dezynfekcji chemicznej instalacji?

1. Rozprowadzenie środka chemicznego

Dodany do wody specjalnym urządzeniem biocyd jest rozprowadzony w instalacji wodnej.

2. Czas kontaktu

Środki chemiczne oddziałowują na osady biologiczne zabijając drobnoustroje i usuwając biofilm bakteryjny.

3. Wypłukanie instalacji

Instalacja jest przepłukana świeżą wodą, aż do usunięcia pozostałości po środkach chemicznych.

4. Badanie wody

Pobrane próbki wody są przekazane do laboratorium w celu potwierdzenia skuteczności dezynfekcji.

Cennik

Koszt dezynfekcji chemicznej zależy od kilku czynników, które wpływają na przewidywany nakład pracy w trakcie procesu oraz przy sporządzaniu dokumentacji. Należą do nich:

  • wielkość obiektu,
  • obecność zbiorników wodnych,
  • rozleglość sieci ciepłej wody użytkowej,
  • ilość stref przygotowania ciepłej wody,
  • stopień zanieczyszczenia instalacji.

Po zakończonym procesie przewidujemy możliwość wykonania badania jakościowego wody oraz wystawienia zaświadczenia o przeprowadzeniu dezynfekcji chemicznej w Twoim budynku.

Dezynfekcja i czyszczenie chemiczne instalacji

od 1 900 zł

Co wchodzi w skład usługi?

napełnienie instalacji i zbiornika (jeśli występuje) środkiem dezynfekującym 

kontrola stężeń środków chemicznych w punktach czerpalnych

usunięcie dezynfektantów z instalacji i zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody

konsultacje i wsparcie specjalisty ds. bezpieczeństwa wodnego 

Zadbaj o stan instalacji wodnej w Twoim budynku!

Zleć wykonanie dezynfekcji chemicznej i zagwarantuj czystą wodę w budynku. To rozwiązanie, które natychmiastowo zapewni dostęp do bezpiecznej wody.