Czyszczenie i dezynfekcja chemiczna instalacji wodnych

Pogorszona jakość wody w budynku może świadczyć o występowaniu osadów i zanieczyszczeń biologicznych w przewodach i zbiornikach instalacji wodociągowej. Jednym ze sposobów na ich usunięcie jest wykorzystanie specjalnie dobranych środków chemicznych. Dowiedz się, na czym polega proces dezynfekcji.

Proces dezynfekcji chemicznej przeprowadzany przez eksperta.

Dezynfekcja chemiczna przewodów instalacji wodnych

Czasami przewody doprowadzające wodę do poszczególnych kranów i prysznicy są zanieczyszczone biofilmem, w którym rozwijają się niebezpieczne bakterie. Żeby je skutecznie usunąć stosujemy nadtlenek wodoru (H2O2), który skutecznie dezynfekuje instalacje.

Jest to metoda, która nie generuje znaczących kosztów oraz daje natychmiastowe efekty. Warto się na nią zdecydować, kiedy chcemy szybko zagwarantować użytkownikom bezpieczną wodę.

Na czym polega dezynfekcja szokowa?

Szokowa dezynfekcja chemiczna jest wykonywana przez doświadczony zespół pod okiem inżyniera sanitarnego i trwa kilka do kilkunastu godzin.

Po wykonaniu montażu urządzenia dozującego środek chemiczny jest rozprowadzony po całej instalacji. Czas kontaktu trwa od 2 do 12 godzin, w zależności od warunków i wymagań. Następnie chemia i zanieczyszczenia są wypłukane, co potwierdzają wykonywane na miejscu testy. 

Jak przebiega proces dezynfekcji chemicznej instalacji?

1. Rozprowadzenie środka chemicznego

Dodany do wody specjalnym urządzeniem biocyd jest rozprowadzony w instalacji wodnej.

2. Czas kontaktu

Środki chemiczne oddziałowują na osady biologiczne zabijając drobnoustroje i usuwając biofilm bakteryjny.

3. Wypłukanie instalacji

Instalacja jest przepłukana świeżą wodą, aż do usunięcia pozostałości po środkach chemicznych.

4. Badanie wody

Pobrane próbki wody są przekazane do laboratorium w celu potwierdzenia skuteczności dezynfekcji.

Cennik

Koszt dezynfekcji chemicznej zależy od kilku czynników, które wpływają na przewidywany nakład pracy w trakcie procesu oraz przy sporządzaniu dokumentacji. Należą do nich:

  • wielkość obiektu,
  • obecność zbiorników wodnych,
  • rozleglość sieci ciepłej wody użytkowej,
  • ilość stref przygotowania ciepłej wody,
  • stopień zanieczyszczenia instalacji.

Po zakończonym procesie przewidujemy możliwość wykonania badania jakościowego wody oraz wystawienia zaświadczenia o przeprowadzeniu dezynfekcji chemicznej w Twoim budynku.

Dezynfekcja i czyszczenie chemiczne instalacji

od 1 900 zł

Co wchodzi w skład usługi?

napełnienie instalacji i zbiornika (jeśli występuje) środkiem dezynfekującym 

kontrola stężeń środków chemicznych w punktach czerpalnych

usunięcie dezynfektantów z instalacji i zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody

konsultacje i wsparcie specjalisty ds. bezpieczeństwa wodnego 

Zadbaj o stan instalacji wodnej w Twoim budynku!

Zleć wykonanie dezynfekcji chemicznej i zagwarantuj czystą wodę w budynku. To rozwiązanie, które natychmiastowo zapewni dostęp do bezpiecznej wody. 

Krzysztof - dezynfekcja

Często zadawane pytania

Dezynfekcja chemiczna instalacji wodnej to proces eliminacji patogenów i innych mikroorganizmów, w tym bakterii Legionella z systemu wodociągowego za pomocą środków chemicznych, takich jak nadtlenek wodoru, chlor, dwutlenek chloru, czy innych specjalistycznych preparatów.

Dezynfekcja chemiczna jest bezpieczna, jeśli jest przeprowadzana zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i normami. Ważne jest stosowanie odpowiednich stężeń chemikaliów oraz dokładne płukanie systemu po zakończeniu procesu.

Dezynfekcje chemiczną należy bezwzględnie wykonać w przypadku wykrycia bakterii Legionella w ilości powyżej 1000 jtk / 100ml, a także przy mniejszych przekroczeniach, jeżeli się powtarzają. Dodatkowo należy wykonać dezynfekcję w przypadku, gdy instalacje wodne są nieużywane przez okres 1 miesiąca lub dłużej. Alternatywnie dla dezynfekcji chemicznej można wykonać również dezynfekcję termiczną (tzw. przegrzew).

Najczęściej używane chemikalia to chlor, dwutlenek chloru, podchloryn sodu, ozon oraz specjalistyczne preparaty biobójcze. W naszej ofercie jednak stosujemy nadtlenek wodoru, ponieważ wykazuje się dużą skutecznością i biodegradowalnością.

Nadtlenek wodoru jest przede wszystkim mniej toksyczny dla ludzi i środowiska oraz powoduje mniejszą korozję instalacji wodnych i urządzeń, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń instalacji. Dodatkowo, nadtlenek wodoru nie tworzy niebezpiecznych produktów ubocznych, takich jak chlorany i chloryny, które mogą powstawać przy użyciu dwutlenku chloru. Jest również skuteczny w zwalczaniu szerokiego spektrum mikroorganizmów, w tym bakterii Legionella, a ponadto łatwo się rozkłada, co jest korzystne dla środowiska.

Tak, podczas przeprowadzania szokowej dezynfekcji chemicznej instalacja wodna powinna być całkowicie wyłączona z użytku. Możliwe jest korzystanie z wody zimnej, jeżeli dezynfekcja obejmuje jedynie instalacje ciepłej wody użytkowej.

Dezynfekcję chemiczną najlepiej przeprowadzić w momencie, kiedy w instalacji pojawiła się bakteria Legioinella i konieczne jest jej szybkie usunięcie. Natomiast po wykonaniu dezynfekcji, jeśli problem się powtarza, należy rozważyć wykonanie oceny ryzyka oraz zastosowanie urządzenia zapobiegającego powstawaniu bakterii w wodzie.

Dezynfekcja chemiczna nie wpływa negatywnie na smak i zapach wody po zakończeniu prac. Jeżeli przed dezynfekcją woda miała nieprzyjemny zapach i posmak i przyczyną były osady w instalacji, to po dezynfekcji smak i zapach będą usunięte.

Dezynfekcja chemiczna instalacji wodnej jest bezpieczna, jeśli jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z normami. Ważne jest stosowanie odpowiednich stężeń chemikaliów, dokładne płukanie systemu i przebadanie wody po zakończeniu prac.

Istnieje ryzyko, że stare i skorodowane instalacje zostaną uszkodzone i dojdzie do przecieku. Stosowany nadtlenek wodoru jest agresywną substancją a w wyniku reakcji powstaje gaz, który zwiększa ciśnienie w instalacji. Innym zagrożeniem jest użycie wody w trakcie dezynfekcji przez niepoinformowaną osobę postronną. Dezynfekcje należy wykonywać podczas nieobecności ludzi w budynku. Jeżeli ktoś w nim pozostaje musi być poinformowany o przeprowadzanych pracach i zakazie korzystania z wody, za co jest odpowiedzialny właściciel budynku.

Alternatywną metodą dla szokowej dezynfekcji chemicznej jest dezynfekcja termiczna, która polega na płukaniu instalacji przy pomocy gorącej wody o temperaturze około 70°C.