Ocena ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych

Ocena ryzyka pozwala na znalezienie potencjalnych źródeł problemów związanych z jakością wody w budynkach. Ma na celu dobranie odpowiednich metod zabezpieczenia wody przed zagrożeniami, takimi jak bakterie lub niebezpieczne dla zdrowia substancje.

Czym jest ocena ryzyka dla instalacji wodnych?

Ocena ryzyka dla wewnętrznych systemów wodociągowych to audyt wykonywany pod kątem jakości wody w budynku. Skupia się na zagrożeniach związanych z wodą użytkową oraz wskazaniu potencjalnych przyczyn jej pogorszenia. Proces pozwala m.in. na:

znalezienie potencjalnych przyczyn skażenia wody,

ocenę ryzyka narażenia użytkowników wody,

opracowanie planu, który ma na celu eliminację zagrożeń.

ocena ryzyka

Gdzie wykonuje się ocenę ryzyka?

Analiza ryzyka dla wewnętrznych systemów wodociągowych jest wykonywana w budynkach priorytetowych oraz w budynkach mieszkalnych z wyłączeniem domów jednorodzinnych. Należą do nich:

Szpitale i inne obiekty ochrony zdrowia

Szkoły, żłobki, przedszkola

Obiekty sportowe

Hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wczasowe

Budynki użyteczności publicznej

Domy opieki dla osób starszych

Proces oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych.

Jak przebiega wykonanie analizy ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych?

Ocena ryzyka składa się z czterech etapów.

1. Wywiad wstępny

W pierwszej kolejności przeprowadzany jest wywiad wstępny na temat kluczowych czynników mających wpływ na jakość wody.

2. Analiza projektu

Przed audytem w budynku dokonujemy przeglądu projektu instalacji sanitarnych lub innych dstępnych dokumentów.

3. Audyt w budynku

W ramach wizji lokalnej sprawdzane są wszystkie elementy, które mają wpływ na jakość wody wewnątrz budynku.

4. Przygotowanie dokumentacji

Po wykonaniu audytu sporządzana jest dokumentacja, która zawiera wyniki wizji lokalnej, ocenę ryzyka na podstawie wykrytych zagrożeń oraz rekomendacje.

Dlaczego warto wykonać ocenę ryzyka w BlueCare?

Bezpieczeństwo

Wykonanie analizy ryzyka pozwala na identy-fikację potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jakość wody i zdrowie ludzi.

Profesjonalizm

Audyt wykonują doświadczeni inżynierowie sanitarni, których wiedzę potwierdzają międzynarodowe certyfikaty.

Skuteczność

Zawarte w Ocenie Ryzyka wytyczne pozwalają na skuteczną eliminacje niebezpieczeństw związanych z jakością wody w budynkach.

Zgodność z przepisami

Zlecając Analizę Ryzyka BlueCare masz gwarancję, że zostanie ona wykonana zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami.

Redukcja kosztów

Wdrożenie prostego planu naprawczego uchroni Cię przed niepotrzebną inwestycją, czy też zakupem drogich technologii.

Zgodność ze standardami

Działamy w oparciu o międzynarodowe normy BS 8580 i BS 8680 oraz przeprowadzamy audyty zgodnie z ACOP L8.

Bezpieczeństwo

Wykonanie analizy ryzyka pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jakość wody i zdrowie ludzi.

Profesjonalizm

Audyt wykonują doświadczeni inżynierowie sanitarni, których wiedzę potwierdzają międzynarodowe certyfikaty.

Skuteczność

Zawarte w Ocenie Ryzyka wytyczne pozwalają na skuteczną eliminacje niebezpieczeństw związanych z jakością wody w budynkach.

Zgodność z przepisami

Zlecając Analizę Ryzyka BlueCare masz gwarancję, że zostanie ona wykonana zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami.

Redukcja kosztów

Wdrożenie prostego planu naprawczego uchroni Cię przed niepotrzebną inwestycją, czy też zakupem drogich technologii.

Zgodność ze standardami

Działamy w oparciu o międzynarodowe normy BS 8580 i BS 8680 oraz przeprowadzamy audyty zgodnie z ACOP L8.

“Ocena Ryzyka dla systemów wodociągowych w budynkach to najskuteczniejsze narzędzie, które pozwala na zwalczenie skażenia bakteryjnego instalacji. Analiza Ryzyka pozwala znaleźć przyczynę problemu, dzięki czemu można zaplanować skuteczne działania naprawcze.”

Bartosz Korwin

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Wodnego

Cennik

Koszt zależy od kilku czynników, które wpływają na przewidywany nakład pracy w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej oraz przy sporządzaniu dokumentacji. Należą do nich:

  • wielkość obiektu,
  • rodzaje instalacji wodnych,
  • sposób przygotowania wody i jej źródło,
  • rozległość sieci wodociągowych, w tym instalacji c.w.u.,
  • ilość źródeł ciepła dla ciepłej wody użytkowej,
  • obecność lub brak wież chłodniczych.

Ocena ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych

3 000 – 20 000 zł

Co wchodzi w skład usługi?

wizja lokalna oraz stworzenie dokumentacji

analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń

przygotowanie zaleceń, które pozwolą na zapewnienie dobrej jakości wody w budynku

Masz problem z Legionellą, ale nie wiesz, od czego zacząć?

Pomożemy Ci znaleźć przyczynę skażenia wody i dobierzemy rozwiązanie, które skutecznie usunie bakterie w Twoim budynku.